Wanneer

slechts

het lichaam

voelt

wat de ziel zo hard nodig heeft.