Ik wil niet dat mijn maker sterft in de kille omarming van het land dat haar nooit welkom geheten heeft.