Zittend op een tak die haast

bezwijkt onder het gewicht van

gelukzaligheid, vertellen ze elkaar

alles wat zich binnenin bevindt.